Toward more sophisticated monitoring alarms

J.J. Aa, van der, J.S. Gravenstein, B. Vries, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)304-305
TijdschriftJournal of Clinical Monitoring
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit