Toward measuring concentration gradients in polymer-dispersed liquid crystals with secondary ion mass spectrometry

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Toward measuring concentration gradients in polymer-dispersed liquid crystals with secondary ion mass spectrometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie