Toward applicable green architecture : an approach to colonize the desert in Egypt

U. El Fiky

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1780 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dansik, D., Promotor
  • Hendriks, Nico A., Promotor
  • van Egmond - de Wilde De Ligny, Emilia, Co-Promotor
Datum van toekenning16 okt 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1766-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit