Toward a transferable set of charges to model zeolitic imidazolate frameworks: Combined experimental-theoretical research

Juan José Gutiérrez Sevillano, Sofía Calero, Conchi O. Ania, José B. Parra, Freek Kapteijn, Jorge Gascon, Said Hamad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toward a transferable set of charges to model zeolitic imidazolate frameworks: Combined experimental-theoretical research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie