Toward a Technical Debt Conceptualization for Serverless Computing

Valentina Lenarduzzi, Jeremy Daly, Antonio Martini, Sebastiano Panichella, Damian Andrew Tamburri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Serverless computing aims at reducing processing and operational units to single event-driven functions. It is bound to face considerable architectural issues and challenges. Are these bound to become technical debt? What does technical debt mean and how is it expressed in serverless computing models?
Originele taal-2Engels
Artikelnummer9222009
Pagina's (van-tot)40-47
Aantal pagina's8
TijdschriftIEEE Software
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toward a Technical Debt Conceptualization for Serverless Computing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit