Toward a seamless communication architecture for in-building networks at the 60 GHz band

B.L. Dang, R. Venkatesha Prasad, I.G.M.M. Niemegeers, M. Garcia Larrode, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toward a seamless communication architecture for in-building networks at the 60 GHz band'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen