Toward a breakthrough in photonic integration

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Despite large investments in photonic integration technology over the past two decades the number of commercially applied complex Photonic IC~s is still small. Generic integration technology, a novel approach toward photonic integration, will cause a breakthrough toward commercial application and will lead us ultimately to real Large Scale Photonic Integration.
Originele taal-2Engels
TitelTechnical Digest of the fifteenth MicroOptics Conference, MOC'09, October 25-28, 2009, Tokyo, Japan
Plaats van productieTokyo
UitgeverijOptical Society of Japan
Pagina's18-21
ISBN van geprinte versie978-4-86348-037-7
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toward a breakthrough in photonic integration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit