Toward a better understanding of the relation between music preference, listening behavior, and personality

Greg Dunn, B.E.R. Ruyter, de, D.G. Bouwhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Toward a better understanding of the relation between music preference, listening behavior, and personality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Medicijnen en Levenswetenschappen