Tourists' mental representations of complex travel decision problems

B.G.C. Dellaert, T.A. Arentze, O. Horeni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tourists' mental representations of complex travel decision problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen