Tourist shopping behavior in a historic downtown area

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tourist shopping behavior in a historic downtown area'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen