Touching the dematerialized

L.D.E. Van Campenhout, J. Frens, C. Hummels, A. Standaert, H. Peremans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  14 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Touching the dematerialized'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Zaken en Economie

  Engineering en materiaalwetenschappen