Total vapor pressure of hydrophobic deep eutectic solvents: Experiments and modelling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Total vapor pressure of hydrophobic deep eutectic solvents: Experiments and modelling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen