Total termination of term rewriting is undecidable

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-60
  TijdschriftJournal of Symbolic Computation
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit