Torsion theory, a classically quantized physical theory

A.A. Rede, van

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's22
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit