Torque control of a shunt wound and DC motor of an electric vehicle by means of continuous field control and stepwise adjustment of the armature voltage

H.C.J. Zeegers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1018 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)107-118
TijdschriftElektrotechniek
Volume61
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit