Topological existence proof for a non-linear two-point boundary value problem

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-238
TijdschriftPhilips Journal of Research
Volume36
Nummer van het tijdschrift4-6
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit