Topography and structure of ultrathin topological insulator Sb2Te3 films on Si(111) grown by means of molecular beam epitaxy

M. Lanius, J. Kampmeier, S. Kölling, G. Mussler, P.M. Koenraad, D. Gruetzmacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Topography and structure of ultrathin topological insulator Sb2Te3 films on Si(111) grown by means of molecular beam epitaxy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie