Topographical deformation of electro/light-active liquid crystal coatings

Wei Feng

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Broer, Dirk J., Promotor
  • Schenning, Albert P.H.J., Promotor
  • Liu, Danqing, Co-Promotor
Datum van toekenning11 jun. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5045-6
StatusGepubliceerd - 11 jun. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit