Topics in Markov chains : mixing and escape rate

J. Komjathy, Y. Peres

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Topics in Markov chains : mixing and escape rate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde