Tools for the interfacing between dynamical problems and models within decision support systems

J. Wessels

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    31 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tools for the interfacing between dynamical problems and models within decision support systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen