Tools for closed-loop manufacturing

A.J. Ron, de, F.W. Melissen

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Tools for closed-loop manufacturing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie