Tool support for correctness-by-construction

Tobias Runge, Ina Schaefer, Loek Cleophas, Thomas Thüm, Derrick Kourie, Bruce W. Watson

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tool support for correctness-by-construction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen