Tool for the diffusion of building performance simulation in Arup's workflow: a design-thinking approach

M.L. de Klijn-Chevalerias

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

386 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Loonen, Roel C.G.M., Begeleider
  • Worley, Peter, Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning27 mei 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 27 mei 2018

Bibliografische nota

PdEng thesis

Citeer dit