Tool building on the shoulders of others

H.M. Kienle, A. Kuhn, K. Mens, M.G.J. Brand, van den, R. Wuyts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Tool building on the shoulders of others'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen