Too creative for our own good: reframing sensors as chemical clickbait

Maarten Merkx (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1452-1452
Aantal pagina's1
TijdschriftACS Sensors
Volume4
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 jun 2019

Citeer dit