Together in Electric Screams: A Survey of EPR Usability and Clinician Wellbeing

David Pao, John Stevens, Dan Lockton, Netta Weinstein

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelBASHH-SSSTDI Annual Conference 2017, Belfast
StatusGepubliceerd - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit