Toegevoegde waarde van kennissystemen

R.V. Schuwer, R.J. Kusters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1039-1046
TijdschriftInformatie
Volume32
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit