Toegepaste statistiek : een belangrijke fase in de ontwikkeling van de experimentele wetenschap

H.C. Hamaker

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

157 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijCentrex
Aantal pagina's20
StatusGepubliceerd - 1960

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de toegepaste statistiek aan de Technische Hogeschool Eindhoven op vrijdag 20 mei 1960

Citeer dit