Toegepaste analyse in poreus perspectief : van zandkorrel tot vrije-rand

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redePopulair

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieLeiden
UitgeverijRijksuniversiteit Leiden
Aantal pagina's27
StatusGepubliceerd - 30 nov. 1990
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied van de wiskunde, in het bijzonder de toegepaste analyse, vanwege de Stichting Leids Universiteits-Fonds, aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op 30 november 1990.

Citeer dit