Toe- en afvoerinrichtingen (deel 3): transportbanen, richtmechanismen, afgiftemechanismen

J.J.M. Schrauwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)99-104
TijdschriftDe constructeur
Volume5
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1966
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit