To use or not to use : which type of property should you choose?

H.A.J.A. Appel - Meulenbroek, A.D.A.M. Kemperman, M.M.L. Kleijn, E.H.E. Hendriks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'To use or not to use : which type of property should you choose?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie