To reuse or to be reused : techniques for component composition and construction

M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Centrum voor Wiskunde en Informatica
  • University of Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Klint, Paul, Promotor, Externe Persoon
  • van Deursen, Arie, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning6 mrt. 2003
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit