To accept or not to accept : is that the question?

M.G.M. Wetzels

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's27
ISBN van geprinte versie90-386-1043-2
StatusGepubliceerd - 2003

Bibliografische nota

Intreerede, uitgesproken op 6 juni 2003 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit