TM-modes in a planar optical waveguide with a graded index of the symmetric Epstein type

C.A. van Duin, J. Boersma, F.W. Sluijter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'TM-modes in a planar optical waveguide with a graded index of the symmetric Epstein type'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Mathematics