Titaan en titaanlegeringen

J. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)525-529
TijdschriftMetaalbewerking
Volume31
Nummer van het tijdschrift25
StatusGepubliceerd - 1966
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit