Tissue harmonic images obtained with parallel transmit beamforming by means of orthogonal frequency division multiplexing

L. Demi, J. Viti, G. Giannini, A. Ramalli, P. Tortoli, M. Mischi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tissue harmonic images obtained with parallel transmit beamforming by means of orthogonal frequency division multiplexing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie