Tissue engineering of living, functional human heart valves suitable for aortic valve replacement

A. Driessen - Mol, M.C.M. Rutten, N.J.B. Driessen, C.V.C. Bouten, G. Zund, F.P.T. Baaijens, S.P. Hoerstrup

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelSupplement to Circulation 2005; 112(17)
Plaats van productieUnited States, Scientific Sessions 2005 American Heart Association, Dallas
Pagina's713-714
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit