Tissue alignment enhances remodeling potential of tendon-derived cells - lessons from a novel microtissue model of tendon scarring

J. Foolen, S.L. Wunderli, S. Loerakker, J.G. Snedeker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
138 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tissue alignment enhances remodeling potential of tendon-derived cells - lessons from a novel microtissue model of tendon scarring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen