Timing in Dutch stressed words

S.G. Nooteboom, I.H. Slis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Timing in Dutch stressed words'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth and Planetary Sciences