Timed analysis of security protocols

R.J. Corin, S. Etalle, P.H. Hartel, A.H. Mader

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    5 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Timed analysis of security protocols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen