Time-triggered implementations of mixed-criticality automotive software

Dip Goswami, Martin Lukasiewycz, Reinhard Schneider, Samarjit Chakraborty

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-triggered implementations of mixed-criticality automotive software'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen