Time-symmetric fluctuations in nonequilibrium systems

C. Maes, M.H. Wieren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  39 Citaten (Scopus)
  121 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-symmetric fluctuations in nonequilibrium systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie