Time-space trade-offs for triangulations and Voronoi diagrams

Matias Korman, Wolfgang Mulzer, André van Renssen, Marcel Roeloffzen, Paul Seiferth, Yannik Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-space trade-offs for triangulations and Voronoi diagrams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics