Time-sharing resources for low cost and high performance indoor optical wireless networks

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Samenvatting

Cost, performance and energy consumption are major issues in indoor optical wireless systems. We propose a low cost, energy-friendly and yet high performance solution based on optical beam-steering and time-sharing. This solution also enables unicasting, multicasting and broadcasting of broadband services.
Originele taal-2Engels
Titel41st European Conference on Optical Communication (ECOC 2015, 27 September - 1 October 2015, Valencia, Spain
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-sharing resources for low cost and high performance indoor optical wireless networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit