Time-resolved OBIC for probing current filamentation in GaAs/AlxGa1-xAs heterostructures

J.E.M. Haverkort, P. Hendriks, E.A.E. Zwaal, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-resolved OBIC for probing current filamentation in GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As heterostructures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie