Time-resolved infrared-absorption study of photoinduced charge transfer in a polythiophene-methanofullerene composite film

S.C.J. Meskers, P.A. Hal, van, A.J.H. Spiering, J.C. Hummelen, A.F.G. Meer, van der, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

71 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-resolved infrared-absorption study of photoinduced charge transfer in a polythiophene-methanofullerene composite film'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen