Time pressure, potency and progress in project groups

J.M.P. Gevers, W. Eerde, van, C.G. Rutte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time pressure, potency and progress in project groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen