Time-of-flight experiments on 2D electron gases

E.A.E. Zwaal, W.T. Gorissen, J.E.M. Haverkort, P.J. Hall, van, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-of-flight experiments on 2D electron gases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie