Time-inconsistency of VaR and time-consistent alternatives

P. Cheridito, M.A. Stadje

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  42 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-inconsistency of VaR and time-consistent alternatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Arts and Humanities

  Psychology