Time-inconsistency of VaR and time-consistent alternatives

P. Cheridito, M.A. Stadje

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  41 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We show that VaR (Value-at-Risk) is not time-consistent and discuss examples where this can lead to dynamically inconsistent behavior. Then we propose two time-consistent alternatives to VaR. The first one is a composition of one-period VaR's. It is time-consistent but not coherent. The second one is a composition of average VaR's. It is a time-consistent coherent risk measure.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)40-46
  TijdschriftFinance Research Letters
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-inconsistency of VaR and time-consistent alternatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit